Mer om pianostemming...

Pianostemmer
Pianostemmer
Pianostemmer
Pianostemmer
Pianostemmer
Pianostemmer
Pianostemmer

En pianotekniker er mer enn "bare" pianostemmer

En pianotekniker hjelper deg å holde pianoet eller flygelet ved like gjennom årene. Vedlikehold av et så sammensatt instrument som pianoet eller flygelet, innebærer utførelsen av en del operasjoner som går mye lengre enn "bare" stemming.


Når pianoteknikeren din kommer til deg, sjekker han eller hun at klaviaturet og mekanikken fungerer som de skal, og om det har oppstått skader som kan ha ført til problemer ved spilling og rundt stemmeholdbarheten. Når pianoteknikeren kommer og stemmer instrumentet ditt, kan han eller hun utføre enkelte mindre reguleringsoperasjoner med jevne mellomrom eller når det er behov for det. Dette bidrar til at instrumentet bevarer en jevn spillefølelse.


Etter noen års aktiv bruk blir pianoet eller flygelet naturlig slitt. Dette skjer mer eller mindre fort alt etter hvor mye det blir spilt, hvilke premisser instrumentet har og hvilke forhold det har blir eksponert overfor. Det vil til slutt være nødvendig å utføre større operasjoner hvis pianisten, uansett nivå, skal klare å formidle det han eller hun ønsker gjennom spillingen sin. Ofte forsvinner dessverre instrumentets tekniske potensial så vel som uttrykkspotensialet i manglende vedlikehold.


Pianoteknikeren din er som en fastlege for instrumentet ditt: han eller hun kjenner det godt og følger det opp gjennom årene. Han eller hun hjelper deg å finne grunnene til at det oppstår problemer, og vurderer tiltak for å bøte på dem. Andre pianoteknikere kan også bli involvert når det er behov for større operasjoner, hvis de har særlig kunnskap om og erfaring med disse.


En av våre spesialiteter er intoneringsarbeid, som består blant annet i å stikke filten i hammerhodene for å påvirke klangens kvalitet - er instrumentet veldig skarpt i klangen, eller veldig bløtt? Da vil intoneringen, i nær tilknytning til stemmingen, åpne opp instrumentets klangmessige potensial.