Om oss
Det franske verkstedet AS

Det franske verkstedet ble etablert i 2018 av Noémi Fournier og Franck Guiocheau. Vi ønsker med vår lille familiebedrift å samle våre kompetanseområder, pianoteknikk og franskundervisning, rundt en fellesnevner: vår franske bakgrunn.

Vi er basert på Osterøy, og er aktive i Bergen og omegn.

Franck Guiocheau er fransk og har nærmere 40 års erfaring innen pianoteknikk.

Etter å ha oppnådd graden sin som pianoreparatør og -stemmer, jobbet han med reparasjon av eldre pianoer og flygler samt pianostemming i sine første år i yrket.

Da han ble ansatt i det internasjonale sommerakademiet Académies Grand Nancy og den tilhørende festivalen Nancyphonies i 1995, fokuserte han mer på selve stemmingen og regulering av flygler. Der jobbet han med nyere konsertinstrumenter - hovedsakelig Steinway-flygler - men også hammerklaverer og cembalo, i et spennende samspill med musikerne.

Ikke lenge etter å ha begynt i Nancy, begynte han å jobbe på ITEMM (Det europeiske instituttet for musikkyrker) i Le Mans, som lærer for fremtidige og etablerte pianoteknikere så vel som interesserte amatører. Der underviste han i stemming, regulering, vedlikehold og reparasjon av piano og flygel, samt instrumentets historie.

Etter nesten 25 år på ITEMM, der han underviste på fulltid de siste årene, flyttet Franck til Norge og startet igjen med eget verksted... Samtidig som han sitter på skolebenken igjen og lærer norsk!

Franck Guiocheau - pianostemmer og pianotekniker
Noémi Fournier, pianostemmer og pianotekniker, fransklærer

Noémi Fournier er også fransk, og hun har utdanning og erfaring innenfor både språk og pianoteknikk.

Hun har mastergrad i norsk fra Sorbonne-universitetet i Paris og har bodd i Bergen siden 2007. Hun har ti års erfaring som fransklærer for voksne, barn og ungdom i offentlig og privat sektor, både med grupper og privatundervisning. Hun har også jobbet som oversetter for den kommunale sektoren, der hun har hatt med oversettelse, tolking og terminologiarbeid å gjøre.

I de siste årene har hun valgt å utdanne seg til pianostemmer, noe hun gjorde ved ITEMM i Frankrike. I dag setter hun pris på å kunne kombinere sine ferdigheter og jobbe både som fransklærer, oversetter og pianotekniker, og hun ser frem til å videreutvikle sine kunnskaper innen pianoteknikk sammen med Franck og pianoteknikkmiljøet i Bergen.